Trelawnyd. Yn Un O'r Corau Mwyaf O Ran Maint A Llwyddiant 
Yng Ngogledd Cymru

Côr Meibion Trelawnyd

Musical Director - Ann Atkinson
Cyfarwyddwr Cerdd
Ann Atkinson

Croeso i wefan Côr Meibion Trelawnyd. Mae’r wefan yn cynnig i chi wybodaeth am y côr a gafodd ei ffurfio ym 1933,ac a ystyrir yn un o’r corau mwyaf o ran maint a llwyddiant yng Ngogledd Cymru..Mae’r côr yn ymarfer yn wythnosol ac mae croeso yno i bawb.

Os dymunwch ddod i gysylltiad â Chôr Meibion Trelawnyd i holi ynglyn â chyngherddau neu weithgareddau eraill,fe fedrwch gysylltu ag Ysgrifennydd y côr Mr. Geraint E. Evans.

Recriwtio

Mae’r côr bob amser yn chwilio am aelodau newydd,a dylai unrhyw un sy’n dymuno ymuno gysylltu â’r ysgrifennydd neu ddod i ymarferiad nos Fawrth yn y Neuadd Goffa,Trelawnyd 7.00pm-8.30pm. lle bydd croeso i chi wrando neu ganu.

Croeso I bawb!

Llywydd
Dr.Goronwy Wynne
Is-lywydd
Jonathan Pryce CBE
Is-lywydd
Caryl Parry Jones
Is-lywydd
Geraint Roberts

 

 

 

 

Cyngerdd Nesaf

ST DAVID'S DAY CONCERT ~ St. Mary's Parish Church, RHUDDLAN

ST DAVID'S DAY CONCERT ~ St. Mary's Parish Church, RHUDDLAN,

Sunday 26th February


Next Rehearsal

Tuesday 7:00pm
6th January 2015

Newyddion Diweddaraf

St. David's Day Charity Concert 2017

We are pleased to announce that our St. David's Day Charity Concert 2017 will take place on Sunday 26th February
St. David's Day Charity Concert 2017 Click on Poster to expand or Click here to see the concert poster

24/01/2017


Annual Festival 2016

We are pleased to announce that Piantel will be joining us for our 2016 annual concert on October 29th
Annual Festival 2016 E-Poster Click on Poster to expand or Click here to see the concert poster

22/10/2015


Cyngerdd Gwyl Ddewi 2013

26/10/2013