Trelawnyd. Yn Un O'r Corau Mwyaf O Ran Maint A Llwyddiant 
Yng Ngogledd Cymru

Côr Meibion Trelawnyd

Musical Director - Ann Atkinson
Cyfarwyddwr Cerdd
Ann Atkinson

Croeso i wefan Côr Meibion Trelawnyd. Mae’r wefan yn cynnig i chi wybodaeth am y côr a gafodd ei ffurfio ym 1933,ac a ystyrir yn un o’r corau mwyaf o ran maint a llwyddiant yng Ngogledd Cymru..Mae’r côr yn ymarfer yn wythnosol ac mae croeso yno i bawb.

Os dymunwch ddod i gysylltiad â Chôr Meibion Trelawnyd i holi ynglyn â chyngherddau neu weithgareddau eraill,fe fedrwch gysylltu ag Ysgrifennydd y côr Mr. Geraint E. Evans.

Recriwtio

Mae’r côr bob amser yn chwilio am aelodau newydd,a dylai unrhyw un sy’n dymuno ymuno gysylltu â’r ysgrifennydd neu ddod i ymarferiad nos Fawrth yn y Neuadd Goffa,Trelawnyd 7.00pm-8.30pm. lle bydd croeso i chi wrando neu ganu.

Croeso I bawb!

Llywydd
Dr.Goronwy Wynne
Is-lywydd
Jonathan Pryce CBE
Is-lywydd
Caryl Parry Jones
Is-lywydd
Geraint Roberts

 

 

 

 

Cyngerdd Nesaf

EVENING of SONG (CHARITY CONCERT) ~ St. Asaph Cathedral

EVENING of SONG (CHARITY CONCERT) ~ St. Asaph Cathedral,

Friday 3rd November


Next Rehearsal

Tuesday 7:00pm
6th January 2015

Newyddion Diweddaraf

Noson Lawen 2017

The annual Noson Lawen will be held at Trelawnyd Memorial Hall on Friday 14th July. Compère for the evening will be TV personality Dilwyn Pierce who will once again be introducing local young talent.
Noson Lawen 2017 Click on Poster to expand or Click here to see the concert poster

21/03/2017


Annual Festival 2016

We are pleased to announce that Piantel will be joining us for our 2016 annual concert on October 29th
Annual Festival 2016 E-Poster Click on Poster to expand or Click here to see the concert poster

22/10/2015


Cyngerdd Gwyl Ddewi 2013

26/10/2013