Trelawnyd. Yn Un O'r Corau Mwyaf O Ran Maint A Llwyddiant 
Yng Ngogledd Cymru

Côr Meibion Trelawnyd

Musical Director - Ann Atkinson
Cyfarwyddwr Cerdd
Ann Atkinson

Croeso i wefan Côr Meibion Trelawnyd. Mae’r wefan yn cynnig i chi wybodaeth am y côr a gafodd ei ffurfio ym 1933,ac a ystyrir yn un o’r corau mwyaf o ran maint a llwyddiant yng Ngogledd Cymru..Mae’r côr yn ymarfer yn wythnosol ac mae croeso yno i bawb.

Os dymunwch ddod i gysylltiad â Chôr Meibion Trelawnyd i holi ynglyn â chyngherddau neu weithgareddau eraill,fe fedrwch gysylltu ag Ysgrifennydd y côr Mr. Geraint E. Evans.

Recriwtio

Mae’r côr bob amser yn chwilio am aelodau newydd,a dylai unrhyw un sy’n dymuno ymuno gysylltu â’r ysgrifennydd neu ddod i ymarferiad nos Fawrth yn y Neuadd Goffa,Trelawnyd 7.00pm-8.30pm. lle bydd croeso i chi wrando neu ganu.

Croeso I bawb!

Llywydd
Dr.Goronwy Wynne
Is-lywydd
Jonathan Pryce CBE
Is-lywydd
Caryl Parry Jones
Is-lywydd
Geraint Roberts

 

 

 

 

Cyngerdd Nesaf

HOLYWELL CHRISTMAS LIGHTS SWITCH-ON

HOLYWELL CHRISTMAS LIGHTS SWITCH-ON,

Friday 24th November


Next Rehearsal

Tuesday 7:00pm
6th January 2015

Newyddion Diweddaraf

Birthday Celebration Concert

Fri 3rd November - St. Asaph Cathedral
An evening of song & musical entertainment from the musical director, her choirs and pupils.
Birthday Celebration Concert Click on Poster to expand or Click here to see the concert poster

06/10/2017


Annual Festival 2016

We are pleased to announce that Piantel will be joining us for our 2016 annual concert on October 29th
Annual Festival 2016 E-Poster Click on Poster to expand or Click here to see the concert poster

22/10/2015


Cyngerdd Gwyl Ddewi 2013

26/10/2013