Trelawnyd. Yn Un O'r Corau Mwyaf O Ran Maint A Llwyddiant 
Yng Ngogledd Cymru

Côr Meibion Trelawnyd

Musical Director - Ann Atkinson
Cyfarwyddwr Cerdd
Ann Atkinson

Croeso i wefan Côr Meibion Trelawnyd. Mae’r wefan yn cynnig i chi wybodaeth am y côr a gafodd ei ffurfio ym 1933,ac a ystyrir yn un o’r corau mwyaf o ran maint a llwyddiant yng Ngogledd Cymru..Mae’r côr yn ymarfer yn wythnosol ac mae croeso yno i bawb.

Os dymunwch ddod i gysylltiad â Chôr Meibion Trelawnyd i holi ynglyn â chyngherddau neu weithgareddau eraill,fe fedrwch gysylltu ag Ysgrifennydd y côr Mr. Grahame V Thomas.

Recriwtio

Mae’r côr bob amser yn chwilio am aelodau newydd,a dylai unrhyw un sy’n dymuno ymuno gysylltu â’r ysgrifennydd neu ddod i ymarferiad nos Fawrth yn y Neuadd Goffa,Trelawnyd 7.00pm-8.30pm. lle bydd croeso i chi wrando neu ganu.

Croeso I bawb!

Llywydd
Jonathan Pryce CBE
Is-lywydd
Caryl Parry Jones
Is-lywydd
Geraint Roberts

 

 

 

 

Cyngerdd Nesaf

CONCERT at St Mary, Cefn, St Asaph * DATE BE CONFIRMED

CONCERT at St Mary, Cefn, St Asaph * DATE BE CONFIRMED,

Saturday 20th July


Next Rehearsal

Tuesday 7:00pm
6th January 2015

Newyddion Diweddaraf

The Voel Variety Show

Sunday 22nd September 2024
Pavilion Theatre, Rhyl
The Voel Variety Show Click on Poster to expand or Click here to see the concert poster

20/12/2023