Trelawnyd. Yn Un O'r Corau Mwyaf O Ran Maint A Llwyddiant 
Yng Ngogledd Cymru
Mae aelodau'r côr yn mawr obeithio bod ein cefnogwr yn cadw'n iach yn y dyddiau ansicr yma. Mae pob cyngerdd gan y côr wedi'i ganslo ar hyn o bryd.
Cadwch yn saff ag yn iach

Côr Meibion Trelawnyd

Musical Director - Ann Atkinson
Cyfarwyddwr Cerdd
Ann Atkinson

Croeso i wefan Côr Meibion Trelawnyd. Mae’r wefan yn cynnig i chi wybodaeth am y côr a gafodd ei ffurfio ym 1933,ac a ystyrir yn un o’r corau mwyaf o ran maint a llwyddiant yng Ngogledd Cymru..Mae’r côr yn ymarfer yn wythnosol ac mae croeso yno i bawb.

Os dymunwch ddod i gysylltiad â Chôr Meibion Trelawnyd i holi ynglyn â chyngherddau neu weithgareddau eraill,fe fedrwch gysylltu ag Ysgrifennydd y côr Mr. Geraint E. Evans.

Recriwtio

Mae’r côr bob amser yn chwilio am aelodau newydd,a dylai unrhyw un sy’n dymuno ymuno gysylltu â’r ysgrifennydd neu ddod i ymarferiad nos Fawrth yn y Neuadd Goffa,Trelawnyd 7.00pm-8.30pm. lle bydd croeso i chi wrando neu ganu.

Croeso I bawb!

Llywydd
Lord Owain Langford
Is-lywydd
Jonathan Pryce CBE
Is-lywydd
Caryl Parry Jones
Is-lywydd
Geraint Roberts

 

 

 

 

Cyngerdd Nesaf

WEDDING (Private function) - Marble Church, Bodelwyddan TBC

WEDDING (Private function) - Marble Church, Bodelwyddan TBC,

Saturday 31st July


Next Rehearsal

Tuesday 7:00pm
6th January 2015

Newyddion Diweddaraf

St David's Day Concert

Sunday 1 March, 7.00pm
St Mary's Church, Rhuddlan LL18 2UU

St David's Day Concert Click on Poster to expand or Click here to see the concert poster

04/07/2019