Proffil

Mae’r côr yn un o’r rhai mwyaf yng Ngogledd Cymru a repertoire sy’n amrywio o Vivaldi i Andrew Lloyd Webber.

Mae wedi ymddangos gydag unawdwyr fel Bryn Terfel, Dennis O'Neill, Rhys Meirion,Gwyn Hughes Jones, ac mae wedi perfformio gyda seindyrf enwog ,gan gynnwys Glofa Grimethorpe, Black Dyke a Fodens

Pentref bychan yw Trelawnyd bum milltir i mewn i’r wlad o ’r Rhyl a Phrestatyn.

Manceinion - 65mun
Lerpwl - 50mun
Caer - 25mun
Llandudno - 35mun
Wrecsam - 50mun

Ymarferion

Cynhelir yr ymarferion yn y Neuadd Goffa, Trelawnyd bob nôs Fawrth rhwng 7am a 9pm

Mae croeso i ymwelwyr yn yr ymarferion. Am wybodaeth, cysyllter a’r Ysgrifennydd

 

Ann Atkinson

Yn gydnabyddedig am ei dawn gerddorol, mae Ann yn adnabyddus fel arweinydd a chantores drwy’r DU a thramor

Yn Ionawr 2015, dilynodd Geraint Roberts fel y chweched arweinydd yn hanes y côr, a hi hefyd yw’r fenyw gyntaf.

Un o Gorwen yw Ann, a graddiodd gyda B.Ed o Goleg Prifysgol Cymru, cyn mynd ymlaen fel athrawes ysgol. Fodd bynnag, yn 1990, penderfynnodd astudio canu yn yr Academi Cerddoriaeth Frenhinol yn Llundain.

Yn ogystal a’i gyrfa canu. Ann hefyd yw Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gerddoriaeth Rhyngwladol Gogledd Cymru. Mae’n gyfawryddwr cerdd Côr Meibion Bro Glyndŵr, ac hefyd yn diwtor i’r llais gyda Canolfan Gerdd William Mathias.

Rhwng 2002 a 2009, Ann oedd Cyfarwyddwr Cerdd Côr Meibion Froncysyllte. Yn ystod y cyfnod y hwn, bu’r côr yn llwyddianus yn yr Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen, a hefyd yng Ngŵyl Harmonie yn yr Almaen. Ar ôl arwyddo i gwmni recordiau Universal yn 2006, llwyddwyd i werthu tros filiwn albwm.

 

Cystadleuthau

Fe gafodd y côr lawer o lwyddiannau mewn cystadleuthau,gan ddod yn gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol saith o weithiau ;1967;1973;1983;1985;1992,1999 a 2007.

Wedi croesi Môr Iwerddon fe gafodd y côr y wobr gyntaf yn Ngwyl Ryngwladol Corc.

Ym 1981,fe ddaeth yn ail o 50 o gorau yng nghystadleuaeth bwysig BBC Cymru,ac yn ail orau eto yng nghystadleuaeth y BBC yn 2005.

Mae’r côr wedi cymryd rhan yng nghyngherddau’r Neuadd Albert i’r mil o leisiau,ac wedi ymddangos yn gyson ar Deledu B.B.C ac I.T.V.

Mae’r côr wedi perfformio mewn llawer rhan o Ewrop a Gogledd America gan gyflwyno amrywiaeth mawr o fiwsig, o ganeuon gwerin traddodiadol i glasuron cyfoes,llawer wedi eu trefnu’n arbennig gan eu harweinydd.

Choir at Mold Eisteddfod

 

Mold Eisteddfod

Geraint yn dal y gwpan fuddugol yn Eisteddfod yr Wyddgrug yn 2007

Elusennau

Mae’r côr yn naturiol falch o’i waith yn codi’n uniongyrchol ac anuniongyrchol lawer o filoedd o bunnoedd at elusennau lleol a chenedlaethol

Mayor's Charity Concert
St. Mary's Parish Church, Rhuddlan - March 2015

Mayor's Charity concert - St WinefridesChurch Holywell

Mayor's Charity Concert
St Winefrides Church Holywell March 2012