Cerddoriaeth

Mae crynoddisgiau ar gael i’w prynu’n uniongyrchol gan Gôr Meibion Trelawnyd drwy’r ysgrifennydd. Neu fe allech brynu Arlein drwy ddefnyddio'r is-ddewislen. Wedi derbyn eich archeb, danfonir y nwyddau, fel rheol, gan ysgrifennydd y cÔr o fewn pum diwrnod gwaith. Anfonir archebion o'r D.U. drwy'r post dosbarth cyntaf. Anfonir archebion tramor drwy'r post awyr.
I wrando ar esiampl o'r CD cliciwch ar unrhyw un o'r traciau sydd wedi ei uchelnodi.


Derbynnir taliadau gyda diogelwch drwy ddefnyddio PayPal. Dull o dderbyn taliadau yn ddiogel ar lein ydi PayPal, sy'n eich galluogi i dalu yn hawdd ac yn gyflym. Mae PayPal yn cofio ac yn diogelu manylion eich cerdyn banc, credyd neu ddebyd gan arbed i chi orfod gwneud hynny. Ble bynnag y byddwch yn siopa ar lein PayPal ydi'r ffordd fwyaf syml a diogel o dalu. Mae PayPal yn dderbyniol gan filoedd o fanwerthwyr ar lein hefyd gan lawer o'r prif frandiau.

 

Alternative content

Gellir prynu The Millennium Melodies & Seiniau'r Dathlu/Celebration Albums, ar Amazon ac iTunes

iTunes

Amazon

Amazon MP3

Sain Trelawnyd CD Cover
Os gwelwch yn dda dewiswch
bris gyda chludiant
GWERTHU ALLAN
 1. Rachie
 2. Si Hei Lwli Mabi
 3. When I Fall in Love
 4. O Gymru
 5. O Iesu Mawr
 6. Nessun Dorma
 7. You'll Never Walk Alone
 8. Salm 23
 9. Bring Him Home
 10. Cadwyn o Emynau Donau Cymreig
 11. The Rose
 12. Myfanwy
 13. I'm Gonna Walk
 14. Paid a Deud
 15. What Would I do without my Music?
 16. An American Trilogy 

 

Millenium Melodies CD Cover
Os gwelwch yn dda dewiswch
bris gyda chludiant
GWERTHU ALLAN
 1. Battle-hymn of the Republic
 2. Nant y Mynydd
 3. Love Changes Everything
 4. Hand Me Down My Silver Trumpet
 5. Lisa Ian
 6. We Shall Walk
 7. Weimar
 8. Clyw'r Miwsig
 9. Love, Could I Only Tell Thee
 10. Kum Ba Yah
 11. Goleuni'r Byd
 12. I Dreamed a Dream
 13. The Lord's Prayer
 14. The Song of the Jolly Roger
 15. Seren Bethlehem
 16. Anthem
 17. I'se Weary of Waitin'
 18. Amen

 

Seiniau'r Dathlu Celebration
GWERTHU ALLAN
 1. With a Voice of Singing
 2. Ar Hyd y Nos
 3. I Dreamed a Dream
 4. Ol' Ark's A Moverin'
 5. Loves Changes Everything
 6. Kwmbayah
 7. Down Among the Dead Men
 8. Rhythm of Life
 9. My Lord, What a Mornin'
 10. Amen
 11. Matona, Fy Anwlyd
 12. Salm 23
 13. Invictus

 

Ymlaen A'r Gan CD Cover
Os gwelwch yn dda dewiswch
bris gyda chludiant
GWERTHU ALLAN
 1. Domine Non Sum Dignus
 2. O Welche Lust
 3. I'se Weary of Waiting
 4. Love Could I Only Tell Thee
 5. Three Hungarian Folk Songs
 6. Yn y Dafarn Lon (Carmina Burana)
 7. Gloria
 8. Y Sipsiwn
 9. If
 10. Sing
 11. Annie's Song
 12. Ymlaen â'r Gân
 13. The Lord's Prayer
 14. The Song of the Jolly Roger
 15. Seren Bethlehem
 16. Anthem
 17. I'se Weary of Waitin'
 18. Amen