Aelodau

 

*I ddarllen y proffil cliciwch ar y llun

Sir Jonathan Pryce Caryl Parry Jones
Lywydd
Sir Jonathan Pryce
Is-lywydd
Caryl Parry Jones
Is-lywydd
Geraint Roberts

 

Cyfarwyddwr Cerdd
Ann Atkinson
Cyfeilydd
Paul Young
Geraint Evans Trefor Jones Grahame Thomas
Cadeirydd
Geraint Evans
Is–Gadeirydd
Trefor Jones
Trysorydd
Arwyn Evans
Ysgrifennydd
Grahame Thomas
Llyfrgellydd
Ray Hamill
Ysgrifennydd Cyngherddau
Grahame Thomas
Ffotograffydd
Andrew Cornwell

Aelodau

Tenor Uchaf

Phil Bradshaw
Bryn Davies
Cliff Davies
Gwynfor Davies
Gwynn Davies
Dave Hughes 
Geraint Evans
Barry Green
Peter George
John Hannen
Jamie Hesketh
Carl Hogg
Haydn Hughes
Chris Jones
Gordon Jones
Huw Lewis-Jones
Mike Jones
Gwynfor Lewis
Bryn Williams
John Williams

 

Ail Denor

Owen B Davies
David Hughes
Colin Jones
Elfyn Wyn Jones
Graham Jones
Trefor Jones
Trefor Owen Jones
Arwel Lloyd 
John Lloyd
Peter Newell
Eryl Roberts
John Sandall
Nigel Skinner 
Melvyn Smith
David Tattum
Grahame Thomas
Steven Tuszynski
 
Bas Uchaf

Gareth W Davies
Terry Duffy
Huw Ellis
Arwyn Evans
Ray Hamill
David Hemingway
R. Glyn Jones
Geraint Jones-Evans
Steven Jones
John Minshull
Gwyn Owens
Gwyn Parry
Elwyn Roberts
Phillip Roberts
Clive Smith
Gwynn Williams
Huw Williams
Huw E. V. Williams
Owain D. Williams
Ray Williams

Bas Isaf

Andrew Cornwell
Glyn Davies
Steve Davies 
Leslie Edwards
Clwyd Ellis
Bob Jones
Thomas Gwynne Jones
Ethan Lanceley
Robert Parry
Phil Roberts 
Tom Smith
Gwynn Thomas
Alan Williams
Dennis Williams

Aelodau Anrhydeddus am Oes: Berwyn Roberts, Leighton Thomas, Geraint Jones-Evans, Gwynn Davies, a Richard Owen,
Lynn Simkiss (AM) Granville Gittins (AM) Bryn Jones (AM) Albert Lloyd (AM)

Sibelius Files