Aelodau

 

*I ddarllen y proffil cliciwch ar y llun

Sir Jonathan Pryce Caryl Parry Jones
Llywydd
Lord Owain Langford
Is-lywydd
Sir Jonathan Pryce
Is-lywydd
Caryl Parry Jones
Is-lywydd
Geraint Roberts

 

Cyfarwyddwr Cerdd
Ann Atkinson
Cyfeilydd
Paul Young
Bryn Williams Geraint Evans Grahame Thomas
Cadeirydd
Bryn Williams
Is–Gadeirydd
Geraint Evans
Trysorydd
Arwyn Evans
Ysgrifennydd
Grahame Thomas
Llyfrgellydd
Ray Hamill
Ysgrifennydd Cyngherddau
Grahame Thomas
Ffotograffydd
Andrew Cornwell

Aelodau

Tenor Uchaf

Dave Bell (P)
Phil Bradshaw
Hefin Cunnah
Cliff Davies
Gwynn Davies
Dave Hughes (P)
Geraint Evans
Barry Green
Peter George
John Hannen
Carl Hogg
Haydn Hughes
Chris Jones
Gordon Jones
Huw Lewis-Jones
Mike Jones
Gwynfor Lewis
Anthony S Roberts
Lynn Simkiss 
Allan Vernon
Bryn Williams
John Williams

 

Ail Denor

Owen B Davies
David Hughes
Bryn Jones (AM)
Colin Jones
Dennis Jones
Graham Jones
Trefor Jones
Trefor Owen Jones
Albert Lloyd(AM)
Arwel Lloyd 
John Lloyd
Peter Newell
R. David Owens
Eryl Roberts
John Sandall
Norman Shone
Nigel Skinner 
Melvyn Smith
David Tattum
Grahame Thomas
Steven Tuszynski

Bas Uchaf

Gareth W Davies
Ken Davies
Terry Duffy
Arwyn Evans
Granville Gittins
Ray Hamill 
R. Glyn Jones
Geraint Jones-Evans
John Minshull
Richard Owen
Gwyn Owens
Gwyn Parry
Elwyn Roberts
Phillip Roberts
Clive Smith
Leighton Thomas 
Leigh Warhurst
Gwynn Williams
Huw Williams
Huw E. V. Williams
Howell Williams
Ray Williams

Bas Isaf

Andrew Cornwell
Steve Davies (P)
Lesley Edwards
Clwyd Ellis
Bob Jones
Thomas Gwynne Jones
Berwyn Roberts
Phil Roberts 
Tom Smith
Gwynn Thomas
Alan Williams
Dennis Williama (P)
Ednyfed Williams

Aelodau Anrhydeddus am Oes: David O. Jones, Ednyfed Williams, Berwyn Roberts, Leighton Thomas, Geraint Jones-Evans, Gwynn Davies a Hefin Cunnah 

 

Sibelius Files